NYHETSBREV

Nyhetsbreven är information från styrelsen till medlemmarna som ofta skickats ut eller satts upp på ansalgstavlorna. Nu informerar vi mest nyheterna via hemsidan men då och då samlar vi ihop information och lämnar ut på papper. Denna information hamnar även i detta arkiv