Information för medlemmar i BRF Solskenet

Brf Solskenet har ett avtal med Riksbyggen för både ekonomisk och fastighetsförvaltning. Det innebär att Riksbyggen är den primära kontakten vad gäller felanmälan, räkningar, dokument m.m. Du kan felanmäla dygnet runt på 0771 – 860 860 eller https://www.riksbyggen.se/kundtjanst. Tveka dock inte att kontakta styrelsen om du har frågor eller vill veta mer.

Som medlem kan du logga in på Riksbyggens – Mitt Riksbyggen. Där finner man diverse dokumentation, information om sina beställningar och felanmälningar med mera.

 

Boappa – föreningens kommunikationskanal

Föreningen använder Boappa för diskussioner och frågor till styrelsen eller mellan medlemmar. Här postas också information från styrelsen om pågående större felanmälningar med mera. Alla medlemmar rekommenderas att ladda ner appen. När du laddat ner den, sök upp ”BRF Solskenet i Lund” och registrera dig på ditt lägenhetsnummer.

 

Månadsavgift

Inbetalning av månadsavgiften ska ske i förskott via Riksbyggens bankgiro. Avgiften ska vara betald före den sista vardagen i varje månad. Försenad inbetalning medför alltid en förseningsavgift. Avgiften kan betalas med bankernas autogiro eller med e-faktura.

https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/blanketter

 

Lägenhetsförråd

Samtliga lägenheter har ett förråd i källaren, dessa skall hållas låsta. Den boende ansvarar själv för hänglås. I förrådet får du inte förvara brandfarliga eller explosiva ämnen. Stöldbegärliga och fuktkänsliga ägodelar bör du inte förvara här. Förrådet skall vara märkt med lägenhetsnumret (samma nummer som står ovanför din lägenhetsdörr).

 

Balkong

Du får du gärna grilla på men använd då en elgrill. Blomlådor får du lov att hänga på insidan av balkonräcket, inte på utsidan. Uteplatser som tillhör ditt boende ansvarar du trädgårdsskötseln för. Se till att hålla fritt minst 1 meter till häcken för den ska kunna klippas och få tillsyn av fastighetsskötarna.

 

Nycklar och taggar

Riksbyggen hanterar beställning av nycklar och taggar

 

Grillplatser

Där finns två grillplatser som är fritt för föreningens medlemmar att använda. Städning ansvarar man för själv.

 

Barnvagnsrum

Dessa finns vid varje entré till höghusen. Här kan du även ställa pulkor och rullatorer Nyckel kvitterar du ut hos Riksbyggen.

 

Tvättstugor

Tvättstugorna har egna anvisningar som finns vid respektive utrymme. Föreningen har totalt 10 tvättstugor som är avsedda endast för boende och för privat bruk. I källaren på Blidvädersvägen 6E finns en reservtvättstuga dit alla boende har tillträde. Du går in från gårdssidan med din källarnyckel och bokar med din vanliga låskolv.

 

Trapphus

Trappuppgångar och källargångar måste hållas fria med tanke på brandrisken. Saker som ställs här kommer att plockas bort. Dörrar i källaren ska hållas stängda för både brand- och stöldrisken.

 

Cykelrum och cykelställ

Cyklar parkeras i de cykelställ som finns vid entrén till varje trapphus. Låghusen har cykelställ på gårdssidan. Cykelrum finns i källarplan i varje trapphus, utom i uppgång B. Boende i uppgång B hänvisas till cykelrummen i uppgång A och C. Kontakta Riksbyggen vid behov av nyckel.

 

Parkeringsplats

Föreningens parkeringsplatser finns att hyra antingen i föreningens parkeringshus Vindilen eller på utomhusparkeringen längs med Sunnanväg 10. Kontakta Riksbyggen för att hyra en parkeringsplats. Bilar får ej parkeras på gångar eller utanför portar på kvartersgården annat än i samband med i- och urlastning.

 

Gästparkering

Denna finns på översta plan på parkeringshuset Vindilen vid Tordönsvägen, strax väster om kvarter Solskenet. Betalning sker i parkeringsautomat eller med app.

 

Digital-TV

Brf Solskenet är anslutet till digital-tv via Telia. Telia kanalpaket Lagom ingår i månadsavgiften. För fler att beställa fler kanaler kontakta Telia.

 

Internet

Brf Solskenet är anslutet till internet via Telias fibernät. Det ingår upp till 250/250 Mbit bredband i samtliga lägenheter. Samtliga lägenheter debiteras också en obligatorisk bredbandsavgift på 255 kr / månad på avin för månadsavgiften.

 

Parabol / Markis

Dessa får endast monteras efter tillstånd av Brf Solskenet. Lämna in renoveringsansökan till styrelsen innan köp för att få tillstånd.

 

El

Bostadsrättsinnehavaren betalar elektriciteten själv. Du anmäler inflyttning till Lunds Energi och sedan kan du fritt välja vilket elbolag du vill teckna avtal med. Vatten och värme ingår i avgiften.

 

Försäkring

Hemförsäkringen ska täcka ditt lösöre men du behöver inte teckna en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. BRF Solskenet har tecknat det tillägget gemensamt för hela föreningen.

 

Underhåll/reparation

För felanmälan ring till Riksbyggen, öppet dygnet runt 0771 – 860 860. Felanmälan kan även göras på internet, https://www.riksbyggen.se/kundtjanst

Vid större renoveringar, såsom nedtagning av betongväggar eller radiatorer, måste man ha ett godkännande av styrelsen. Blanketter finns på Riksbyggens hemsida. E-posta det ifyllda formuläret till ordförande. https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/blanketter

 

Tillträde för underhåll

Brf Solskenet har rätt att få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn och utföra reparations- eller förbättringsarbeten.

 

Porttelefon

Uppringning med namnlista

Använd pilarna för att bläddra mellan efternamn och klicka på knappen under telefonluren för att välja efternamnet. Använd därefter pilarna för att välja förnamn och klicka på knappen under luren för att ringa upp.

Öppna med svarstelefonen

När samtalet från porttelefonen (telefonnummer: 046-2112054) accepteras kommer en röst berätta att samtalet kommer från port (x). Därefter kan personen vid porten identifiera sig. För att låsa upp dörren används knapp 5 på svarstelefonen.

Beställningar och ändringar i porttelefonen görs hos Riksbyggen

 

Skötsel i lägenheten

Alla skador i lägenheten ersätter bostadsrättsinnehavaren. Vid otäta droppande kranar, läckande toaletter eller stopp i avlopp, kontakta Riksbyggen som sedan kommer att debitera er för utfört arbete.

För att ventilationssystemet ska fungera optimalt ska ventiler ovan fönster i möjligaste mån vara öppna. Ventilerna ska monteras ned och rengöras årligen.

Det är inte tillåtet att koppla köksfläktar direkt på frånluftventilen i köken. Köksfläktar måste återcirkulera luften och ska därför vara av typen kolfilterfläkt.

 

Alla privata ägodelar måste förvaras i den privata bostaden eller i tillhörande förrådsutrymmen, detta gäller även hushållsavfall som inte får ställas ut i trapphuset.

Väggfasta installationer får inte monteras i innerväggarna i burspråken som finns i vissa lägenheter, eftersom dessa väggar inte klarar av den extra belastningen.

 

Sophantering

Det finns fyra miljöhus där du kan sopsortera i följande kategorier: hushållsavfall, tidningspapper, kartong/wellpapp, glas, metall och plast. I miljöhuset vid Blidvädersvägen 6D (sidodörr) finns även behållare för elektronikskrot, batterier, lampor och lysrör. Det är förbjudet att slänga möbler här.

Miljöfarligt avfall som till exempel färgrester, lösningsmedel ska inte slängas tillsammans med övrigt avfall. Miljöfarligt avfall, grovsopor (t.ex. möbler) samt vitvaror (t.ex. spis, kylskåp) lämnar du på kommunens miljöstation.

Trädgårdsbingen finns mitt emot gaveln på Blidvädersvägen 6 G. Här kan du slängadin julgran och ditt trädgårdsavfall. Din dörrnyckel fungerar till hänglåset.

 

Störningar

Undvik oväsen mellan klockan 22.00–07.00. Renoveringar, såsom borrning i väggar eller annat högt ljud är inte tillåtet efter kl.19.00. Vid störning, kontakta Riksbyggen på 0771-860 860.

 

Överlåtelser/hyra ut i andra hand

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för lägenheten. Brf Solskenet kan säga upp bostadsrättsinnehavaren om avgiften inte betalas i tid, lägenheten missköts eller grannarna störs.

Uthyrning i andra hand Det är endast tillåtet att hyra ut en bostadsrätt med Brf Solskenets godkännande. Ansökan görs via Riksbyggen.

Överlåtelse av bostadsrätt får bara ske med Brf Solskenets godkännande, dvs. att den nya medlemmen måste godkännas av styrelsen. Vid överlåtelse kontakta Riksbyggen.

https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/blanketter