Styrelsen

Daniel Fröjmark
Daniel Fröjmark
Ordförande
Sunnanväg 10 E
22226
Lund
0705199926
daniel.frojmark@gmail.com
Alexandre Andersson
Alexandre Andersson
Ordinarie ledamot
Arne Dahl
Arne Dahl
Ordinarie ledamot
Sunnanväg 10F
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Ordinarie ledamot
Simon Larsson
Simon Larsson
Ordinarie ledamot
Leif Stenlund
Leif Stenlund
Ordinarie ledamot
Suzanna Thomas Lernihan
Suzanna Thomas Lernihan
Ordinarie ledamot
Maria Åseskog
Maria Åseskog
Suppleant
Inger Nebel
Inger Nebel
Suppleant
Mareile Walter
Mareile Walter
Valberedning
Margret Uggla
Margret Uggla
Valberedning
Maha Tayar
Maha Tayar
Föreningens revisor
Föreningens av medlemmarna framröstad revisor
Kristina Genell
Kristina Genell
Revisorsuppleant
Av föreningen framröstad revisorsuppleant