Styrelsen

Behöver du få kontakt med styrelsen - info@brfsolskenet.se observera att de flesta av era frågor som rör avgifter, hyror, parkeringsplatser mm sköts av vår förvaltare (se felanmälan)

Styreslen består av 11 personer, 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. De väljs på årsmötet av medlemarna. För att säkra kontinuitet i styrelsen väljs några på ett år och några på två år åt gången, detta för att det aldrig ska bli en helt ny styrelse något år.

När det gäller administrativa eller praktiska frågor samt felanmälan kontaktar du enklast vår förvaltare. 

Om du är mäklare eller funderar på att köpa så finns det mycket information under fliken dokument som kan vara av intresse. Här finner ni alla blanketter, ekonomisk översikt mm.

Daniel Fröjmark
Daniel Fröjmark
Ordförande
Sunnanväg 10 E
22226
Lund
0705199926
daniel.frojmark@gmail.com
Ordföranden åren 2013-15 men även valberedning 2016
Alexandre Andersson
Alexandre Andersson
Ordinarie ledamot
Blidvädersvägen 6D
Det är jag som har ett extra öga på sopor och hemsidan, gården och lokalerna. f.d ordföranden 2018-2019
Arne Dahl
Arne Dahl
Ordinarie ledamot
Sunnanväg 10F
Jag drivande i miljöhusgruppen och håller ett extra öga på allt som har med våra återvinningsstationer. Arne har bott i kvarteret sedan 70-talet och kan dess historia utan och innan
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Ordinarie ledamot
Anders kollar ekonomin och har ett extra öga på gården och dess växtlighet
Simon Larsson
Simon Larsson
ordinarie ledamot
Simon fanns tidigare i valberedningen och har därmed träffat många i föreningen
Leif Stenlund
Leif Stenlund
Ordinarie ledamot
Har stor erfarenhet av byggsektorn vilket är viktigt inför våra renoveringar
Marta Elgan
Marta Elgan
Ordinarie ledamot
Ekonom, kunskaper om detta ämne är alltid av vikt i en bostadsrättsförening
Lucas Strid
Lucas Strid
Suppleant
Kunnig inom it
Theodor Jikander
Theodor Jikander
Suppleant
f.d ordförande 2017-2018. Har ett öga för det estetiska men även järnkoll på ekonomi och utgifter
Maria Åseskog
Maria Åseskog
Suppleant
Inger Nebel
Inger Nebel
Suppleant
med erfarenhet från styrelsearbete
Mareile Walter
Mareile Walter
Valberedning
Curt Wells
Curt Wells
Valberedning
f.d styrelsemedlem
Margret Uggla
Margret Uggla
Valberedning
Maha Tayar
Maha Tayar
Föreningens revisor
Föreningens av medlemmarna framröstad revisor
Kristina Genell
Kristina Genell
Revisorsuppleant
Av föreningen framröstad revisorsuppleant
Yrev revisorfirma i Ystad
Yrev revisorfirma i Ystad
Av förvaltaren utsedd revisor