2017-06-29

LÄS DETTA – VIKTIG INFORMATION

 

Vid besiktning visade det sig finnas risk för att tegelstenar kan lossna från fasaden på stora höghuset

(trappa D,E,F,G). Vi arbetar nu med att ta fram en lösning och spärrar av delar innergården för säkerhetskull.  

 

Trappa D,E,F,G

Ni som bor på översta våningen får inte använda era balkonger eller öppna fönster mot gården, då det finns risk för fallande tegelstenar.

 

Ni som har barn

Prata med era barn om att de absolut inte får klättra över staket eller leka på det avspärrade området.

 

Fasadens problem har uppmärksammats i och med de renoveringar vi nu gör. Problemen härrör troligen från tidigare fasadarbeten. 

Nedan finns samma information fast som PDF och DOC format

2019-05-01

2019-03-11

2018-12-01

2018-10-13

2018-09-30

2018-03-25

2017-10-19

2017-09-29

2017-08-13

2017-06-29

2017-06-16

2017-06-05

2017-06-02

2017-06-02

2017-01-23

2017-01-23

2016-11-28

2016-09-11

2016-08-09

2016-07-15

2016-06-20

2016-06-07

2016-05-09

2016-05-09

2016-05-08

2016-05-04

2016-05-02

2016-05-01

2016-03-29

2016-03-23

2016-03-16

2016-03-15

2016-02-10

2016-01-15

2015-12-28

2015-11-08

2015-11-05

2015-10-12

2015-09-09

2015-08-24

2015-08-23

2015-08-23

2015-08-17

2015-07-30

2015-06-12

2015-05-28

2015-04-19

2014-12-15

2014-11-19

2014-11-15

2014-11-09

2014-11-08

2014-10-06

2014-08-05

2014-07-25

2014-06-02

2014-05-13

2014-05-01

2014-04-01

2014-03-31

2014-01-01