2022-09-04

Lekplatsen på gården kommer att upprustas. Det innebär att det kommer målas och byta sand i sandlådan. Lekstugan kommer att ersättas med en ny och det blir även en ny gungbräda.

 

Föreningen har fem laddplatser i garaget. Fler laddplatser kommer installeras om det finns efterfrågan bland boende. Ni som är intresserade av en plats nu eller inom det närmaste året får gärna kontakta ordförande Daniel Fröjmark, kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

 

Föreningens fyra miljöhus fylls olika snabbt. Gå till ett av de andra miljöhusen om de kärl du behöver använda är fullt. På så sätt sparar föreningen pengar genom att undvika extra tömningar. Det är framför allt miljöhuset som ligger på hörnet Sunnanväg/Blidvädersvägen som snabbt blir fullt.

 

Årsstämman 2022 och årsredovisningen för 2021 finns nu uppladdade här på hemsidan under dokument. Dessa hittar du även på Riksbyggens hemsida när du loggar in som medlem.

 

Projektet med att byta låghusens dörrar drar ut på tiden. Orsaken är att det råder stor brist på material. I dagsläget finns det inget datum satt när arbetet påbörjas. Information kommer här och på Boappa när nya besked finns.