Information från entreprenören MBC om bytet av entréportar och källardörrar

2020-02-06

Entreprenaden har gått snabbare och passagesystemet kommer vara klart och fungera med taggar under nästa vecka. 

Provisoriskt: Från idag och till nästa vecka så kommer Entréer mot gatusida på höghusen öppnas med hjälp av kod.

Provisoriskt: Entréer mot innergårdasida kommer tyvärr inte vara i bruk från idag till nästa vecka. 

Provisoriskt: Källardörrar kommer öppnas med hjälp av ett vred från imorgon till nästa vecka. 

Alla boende kommer att få sina taggar i sitt brevinkast tillsammans med ett informationsblad från Riksbyggen. Detta kommer att ske under nästa vecka. 

Alla boende i höghusen kommer att få 3 taggar. Alla boende i låghusen kommer att få 2 taggar. 

Nycklar till entréer kommer inte att fungera efter att taggsystemet tagits i bruk. 

Koden kommer att tas bort på entréerna så småningom när vi ser att alla kan komma in. Samt att man hunnit beställa extra taggar osv. 

Man kan redan nu göra extra beställningar av taggar om man vill. Beställ till caroline.jephson@riksbyggen.se

Efter entreprenadens slut så kommer beställningar att göras till styrelsen. 

Anledningen till låsproblemet var inte att det satt fel cylinder. I de nya dörrarna så öppnades låset genom att använda nyckeln åt motsatt håll. Efter att flera försökt öppna med nyckeln och vridit åt ”fel” håll så blev cylindern snabbt sliten. Beklagligt och jobbigt men nu är det snart över.

 

Som sagt! Nästa vecka kommer alla få taggar- när du har fått dina taggar ska också allt fungera i systemet. 

 


Vid frågor ska föreningens medlemmar i första hand vända sig till sin projektledare
Caroline Jephson från Riksbyggen och i andra hand till ordf. Daniel Fröjmark enligt nedan kontaktuppgifter.

Caroline Jephson, Projektledare Riksbyggen, caroline.jephson@riksbyggen.se, 046 – 16 57 01
Daniel Fröjmark, ordf. Brf Solskenet, daniel.frojmark@gmail.com, 0705 – 19 99 26