Garage och garageportar

2019-09-03

Nya garageportar är beställda. De har en leveranstid på 10-14 veckor och bör därför installeras inom kort. Portarna beställdes sista veckan i juni i år.

En utmanning med vårt garage är att det är i stort behov av underhåll och att detta underhåll är kostsamt. Marken garaget ligger på är dessutom markerat på kommunens översiktsplan för Klostergården och det är oklart vad kommunen planerar att göra med marken. Styrelsen har därför varit försiktiga med att planera större investeringar i parkeringsgaraget innan vi vet mer vad kommunen planerar att göra.