Vattenläcka D-E trappen

2019-06-21

En vattenläcka har upptäcks i tvättstugan mellan D-E. Vi har troligen lokaliserat läckan till bottenplan eller 1 vån i D-E trappan då de delar stamrör. Läckan har inget att göra med tappvatten dragningen som görs av hylen och kjellander då de inte påbörjat arbete i detta hus ännu, det rör sig troligen om en löddning som släppt mellan huvudröret och stickrör ut till kran pga ålder. Vi väntar in fuktmätning och eventuell filmning. 

Gången brukar se ut så här

1. Hitta läckan, vilket görs genom att borra hål i väggen och titta efter. Kan behövas flera hål i flera lägenheter. 

2. Stänga av vatten för att minska skadorna (berörda lähenheter är i D trappan de lgh som ligger vid hissen och o E trappan de lägenheter som ligger till höger i trappen sett från gatan)

3. Riva väggar vid läckan och sätta in torkfläktar, som tar veckor eller månader. 

Mer info följer nedan när sådan finns.