A-C trappan - tappvatten

2019-03-26

 Info från vår entreprenör - har ni frågor så vänd er till entreprenören, Hylen&Kjellander. De är på väg ut med info om en kontaktperson men ännu har vi ej fått detta. 

Lund 190326

 Allmän info till er i 6 A – C

 

Som en del av er känner till och andra kommer att få information om, så kommer vi nu att påbörja tappvattenbytet i er fastighet.

Vi vill bara passa på att informera er om att vi nu kommer att påbörja arbetet i era trapphus.

Ett rätt så omfattande arbete, en del av de nya rören ska gå i de befintliga sopnedkasten.
Därför behöver dessa tillviss del öppnas upp. Arbetet innebär en del oväsen samt stök, under tiden arbetet pågår.
Kan vara bra att tänka på om ni har djur som är känsliga för ljud.
Arbetet med trapphusen beräknas pågå from denna veckan och fyra veckor framöver.

Försök att respektera arbetsområdena och vi hoppas på förståelse under arbetets gång.
Beräknad tid är en dag per våningsplan.

Ni kommer att få löpande information under processens gång

 Mvh

 Stefan Kjellander