Avloppsrör F-G trappan och spolning

2019-01-28

Spolning

Då vi haft återkommande problem med våra regnavlopp på gården har vi nu filmat, spolat och sugt rent dessa. Flera av brunnarna var helt fyllda med gamal frukt, kärnor, sten och grus mm som gjorde att de inte längre fungerade som det var tänkt. Lägger man där till lite väl optimistiska rördragningar och rördiametrar från 1965 så var det dags att ta tag i. På några ställen måste vi laga och på andra ställen installerar vi backventiler så att vattnet inte kan komma tillbaks in i huset. 

Avloppsrör och regnrör

Husets s.k bottenavlopp dvs de rör som går ut från vår förening till kommunens ledningar är i väldigt dåligt skick. Skicket beror på att underhållet inte gjorts. I skrivande stund håller vi på att filma samtliga rör, både wc-rören ut såväl som regnvattensrör. När filmerna och analyserna är klara så ska vi se hur mycket som behöver repareras och bytas. 

F-G trappan

Utanför F-G trappan och tvättstuga 8 har vi haft akuta problem med vatten som inte rinner undan. Det visade sig att de röret som skulle leda bort vattnet var så täppt och trasigt på flera ställen att endast lite av vattnet någonsin nått kommunens ledningar, det mesta har istället spillts ut i backen på vägen dit. Det fanns inte så mycket mer att göra än att gräva upp en bit av marken så att vi kunde komma åt att spola och suga rent. Här kommer vi att installera en inspektionsbrunn för att underlätta i framtiden. I nuläget har vi räddat upp avloppen så allt fungerar men vi måste troligen stänga av avloppet och lägga nya rör eller kanske relina avloppsröret. Det vet vi mer om inom kort. Troligen är alla andra rör lika illa skadade så även dessa kommer att tittas på. Vi förstår att det är ett bekymmer för er och vi jobbar för fullt med att få detta löst inom ett par dagar så att ni kan använda trapprampen mm

Underhåll

Vi har jobbat en hel del med fastigheten på de senare åren, allt för att försöka komma ikapp. Varje gång vi påbörjar ett nytt planerat projekt är alltid resulteten det samma, att det skulle påbörjats igår... Vi har valt att jobba intensivt under några år med underhåll för att komma ikapp samt för att ert boende endast under en kortare tid ska upplevas som en byggarbetsplats. Hellre kort och intensivt än långdraget och konstant. Samtidigt märker vi ju att det inte finns några alternativ då mycket är i behov av att renoveras som ligger under ytan. 

På bildena nedan ser ni en halvttömd brunn där trädrötter mm kan ses och på den andra bilden är det samma brunn men nu helt rensad förutom lite leksaker som blockerat brunnes avrinning.