Tappvatten - tidsplan

2018-12-07

Uppdatering: 

Förråd:

I skrivande stund kontaktas UTVALDA ägare av förråd i källaren. En del förråd kommer att behöva tömmas för att man ska dra rör igenom dessa vilket kan kan ta en vecka eller två medan andra förråd, oftast de som har ståldörrar och är egna rum, kan behöva användas i månader. Dessa senare förråd kommer att vara basen för de rör man matar upp vattnet med upp till alla våningar. 

Vattenskåp:

Nedan finner ni även en bild på det skåp som kommer att sitta i alla era lägenheter. Dessa skåp innehåller förutom ledningarna med vatten till er och till våningarna över och under er, även ett par kranar. Det är dessa kranar som man sedan kan använda för att stänga av tex köket så att man tex kan byta diskmaskin eller kran i köket utan att stänga av vattnet för hela huset. En annan fördel dessa skåp har är att de leder ut vatten i badrummet om det uppstår en läcka. På det viset upptäcks läckor snabbare samt så rinner det undan. En betydligt högre vattensäkerhet alltså, något som behövs då vattenskador är väldigt dyra och tråkiga att jobba med. 

Kranar:

I en del fall kommer kranar att behöva bytas ut. I de fall kranarna sitter fast i väggen, utan synliga rör dvs de får sitt vatten från väggen, så kommer dessa att behöva bytas ut. Man byter ut, utan ersättning, mot en standardkran men skulle man önska en annan typ av kran så finns det möjligheter att köpa till det från ett utvalt sortiment. Alla kranar måste klarar av ett antal krav för att få bli godkända att sättas in. 

Inspektion:

Alla lägenheter kommer att kallas till informationsmöten när det börjar bli aktuellt för dem. Vidare kommer alla lägenheter att inspekteras av tappvattenfirman där man ser över vattensäkerheten samt självklart även möjliga dragningar av nya rör. 

Tappvatten - tidsplan
Nu har vi fått en grovplan för tappvattnet! Observera att det är en grovplan då mycket kan och kommer att hända men den ger er en känsla för vad som kommer att hända och ungefärliga tider. Detta är mer allmän info, ni får info som rör er specifikt genom er brevlåda. Lite kort har de börjat jobba i låghusen och arbetar sig efter jul över till höghusen. Har ni frågor? Vänd er då till tappvattenfirman, de ansvarar för all information.

 

Oljud: 

Det kommer att låta, dagtid, när man börjar borra genom betongen för att dra de nya rören. Under en period kommer det alltså att låta mycket dagtid. Då betongen är bra på att tranportera ljud så kommer man säkert att störas även om borrandet sker en bra bit från just er lägenhet. Det är dock enbart en kortare period då det borras så där intensivt. Sedan är det tystare arbeten. 

 

 NamnStorlek
19.52 Kb
Tidsplan tappvatten 36.40 Kb

2019-05-01

2019-03-11

2018-12-01

2018-10-13

2018-09-30

2018-03-25

2017-10-19

2017-09-29

2017-08-13

2017-06-29

2017-06-16

2017-06-05

2017-06-02

2017-06-02

2017-01-23

2017-01-23

2016-11-28

2016-09-11

2016-08-09

2016-07-15

2016-06-20

2016-06-07

2016-05-09

2016-05-09

2016-05-08

2016-05-04

2016-05-02

2016-05-01

2016-03-29

2016-03-23

2016-03-16

2016-03-15

2016-02-10

2016-01-15

2015-12-28

2015-11-08

2015-11-05

2015-10-12

2015-09-09

2015-08-24

2015-08-23

2015-08-23

2015-08-17

2015-07-30

2015-06-12

2015-05-28

2015-04-19

2014-12-15

2014-11-19

2014-11-15

2014-11-09

2014-11-08

2014-10-06

2014-08-05

2014-07-25

2014-06-02

2014-05-13

2014-05-01

2014-04-01

2014-03-31

2014-01-01