2018-11-19

Parkering
Riksbyggen kommer att kontakta alla er med en parkering och då ge er ett parkeringskort med namn och p-plats nummer. Kontrollera att detta stämmer då det ibland hänt att man bytt parkering och att det efter de nya p-tillstånden så kommer ett p-bolag att lappa alla bilar som står fel. Så kontrollera att det står rätt i ert tillstånd, annars ringer ni Riksbyggen.

Läckande kranar
Tidigare har vi haft fri tillgång till en vaktmästare som kunde titta på läckande kranar och eventuellt byta packning, helt gratis. Detta har vi inte längre då vi bytt förvaltare samt att det fanns en del gränsdragningsfrågor (är det packningen eller kranen som är slut etc). 
OBS som hyresgäst gäller helt andra regler


2019-05-01

2019-03-11

2018-12-01

2018-10-13

2018-09-30

2018-03-25

2017-10-19

2017-09-29

2017-08-13

2017-06-29

2017-06-16

2017-06-05

2017-06-02

2017-06-02

2017-01-23

2017-01-23

2016-11-28

2016-09-11

2016-08-09

2016-07-15

2016-06-20

2016-06-07

2016-05-09

2016-05-09

2016-05-08

2016-05-04

2016-05-02

2016-05-01

2016-03-29

2016-03-23

2016-03-16

2016-03-15

2016-02-10

2016-01-15

2015-12-28

2015-11-08

2015-11-05

2015-10-12

2015-09-09

2015-08-24

2015-08-23

2015-08-23

2015-08-17

2015-07-30

2015-06-12

2015-05-28

2015-04-19

2014-12-15

2014-11-19

2014-11-15

2014-11-09

2014-11-08

2014-10-06

2014-08-05

2014-07-25

2014-06-02

2014-05-13

2014-05-01

2014-04-01

2014-03-31

2014-01-01