2018-10-13

Tappvatten
Nu i höst kommer vi att dra igång tappvattenrenovering. Tappvattnet är det vatten som kommer in i er lägenhet, till tex era kranar och wc. Det vi gjort innan var att ta hand om vattnet ut ur er lägenhet, dvs avloppet.

Ni kommer att kallas till möten när ert trapphus/låghus är aktuellt, precis som vi gjorde med avloppsrelining, fönsterbyten etc. Då får ni lämna in nycklar, får exakta tider för just er lägenhet och kan ställa frågor mm.

Lite kort kan jag förklara arbetet så här:
De kommer att påbörja arbetet i källaren/krypgången under låghusen inom kort. De börjar i källaren och jobbar sig sedan mot höghusen, dit de når efter jul och nyår. I källaren förbereder de lite rör för att sedan borra hål från källaren rakt igenom alla lägenheter ända upp till 8e våningen. I varje lägenhet drar de sedan helt nya rör till era kranar och wc, självklart så diskret och snyggt som möjligt. I en del fall kommer er kran att behöva bytas ut, detta gäller framförallt kökskranar som kommer ut direkt ifrån väggen i köken och då får ni en ny fin kran av föreningen, utan kostnad. I alla andra övriga fall får ni erbjudande om att byta kranar mot att ni betalar själva och väljer någon kran ur firmans sortiment som finns till visning i källaren under låghusen. Är det så att man önskar en annan stil så kommer VVS firman att erbjuda ett par modeller man kan köpa. Då vi har en VVS firma på plats kan man passa på att, be egen men rabatterad kostnad, byta handfat, duschhantag eller liknande saker man aldrig riktigt orkat ta tag i. Flera modeller av sådana saker kommer att finnas i ett visningsrum vi kommer att bygga upp, där man kan titta och ta på allt från kranar till handfat samt se priser och få råd och tips.

Varför byter vi då tappvatten? 
Den tekniska livslängden på rören är slut och då riskerar man vattenskador. Varje lgh kommer att få en egen avstängningskran vilket är smidigt om man får en läcka eller vill installera en diskmaskin utan att stänga av vattnet för 30-tal grannar.

Blir min hyra/avgift höjd nu?
Nej, vi räknar med att detta ska klaras av utan andra höjningar än de årliga index och inflationshöjningarna på runt 2-3%.

Inom kort kommer grovplaneringen att hamna som dokument här

Vi renoverar och målar även om fasaden utanför ABC huset samt lagar socklarna så även detta arbete pågår i skrivande stund. 

2019-05-01

2019-03-11

2018-12-01

2018-10-13

2018-09-30

2018-03-25

2017-10-19

2017-09-29

2017-08-13

2017-06-29

2017-06-16

2017-06-05

2017-06-02

2017-06-02

2017-01-23

2017-01-23

2016-11-28

2016-09-11

2016-08-09

2016-07-15

2016-06-20

2016-06-07

2016-05-09

2016-05-09

2016-05-08

2016-05-04

2016-05-02

2016-05-01

2016-03-29

2016-03-23

2016-03-16

2016-03-15

2016-02-10

2016-01-15

2015-12-28

2015-11-08

2015-11-05

2015-10-12

2015-09-09

2015-08-24

2015-08-23

2015-08-23

2015-08-17

2015-07-30

2015-06-12

2015-05-28

2015-04-19

2014-12-15

2014-11-19

2014-11-15

2014-11-09

2014-11-08

2014-10-06

2014-08-05

2014-07-25

2014-06-02

2014-05-13

2014-05-01

2014-04-01

2014-03-31

2014-01-01