FELANMÄLAN

2018-10-01

Vi bytar förvaltare till Riksbyggen

Vid det här laget har ni nog alla fått hem information från Riksbyggen om att vi ska byta förvaltare. Vi har även satt upp information i trapphusen och informerate via hemsidan och Facebook. Vi hoppas att budskapet nått fram och om inte så löser vi det efterhand!  

Vad är en förvaltare?

En förvaltare är den som sköter den dagliga ruljansen av vår förening. Förenklat kan man säga att alla förvaltare består av två avdelningar, en för mestadels ekonomisk administration och den andra som tar hand om vaktmästeriet. Förvaltaren är "anställd" av oss i styrelsen och i förlängningen av er medlemmar. Det är alltså en tjänst som köpes in. I den administrativa ekonomiska tjänsten ingår tex att ta in hyror av avgifter, hålla koll på parkeringsplatser etc. I vaktmästari avdelningen handlar det ju om att smörja dörrar, spika upp saker etc. 

Varför byter ni förvaltare

Det korta svaret är att vi inte varit nöjda med Bredablick, även om enskilda medarbeteare varit fantastiska. 

Hade vi inte Riksbyggen innan?

Vi har tidigare haft Riksbyggen som förvaltare och valde att byta till Bredablick. Detta gjordes eftersom vi hoppades att en liten förvaltare som Bredablick skulle sätta en stor kund som Brf Solskenet mer i fokus, än vad stora Riksbyggen gjorde. Efter ett par år med Bredablick så ser vi att det inte alltid är en fördel att vara en liten spelare samt att Bredablick har en del problem som vi som förening kan leva utan. Riksbyggens styrka är bland annat deras IT system och att de har mycket standardiserat. 

 

Vad betyder bytet för mig som boende?

Egentligen, rent praktiskt, två saker; 

1) Du får inbetalningsavier från Riksbyggen (istället för från Bredablick). Tänk på att avsluta/påbörja autogiro kopplade till nya/gamla förvaltaren

2) Du får ett nytt telnummer/internetsida att felanmäla till. 

Är det inte lite farligt att byta mellan olika förvaltare? Tänk om vi som förening blir "brända" på marknaden och ingen vill jobba med oss?

Det är ingen risk, att byta förvaltare är som att byta bank eller mobiloperatör. De kastar sig över en. Så ingen fara där inte! Oftast skriver man kontrakt på 1-2 år, ungefär som ett mobilavtal. Är man nöjd så förlänger man avtalet och är man missnöjd med någon aspekt så bytar man till någon annan (självklart för man en dialog inan med alla inblandade)

 

Hur tänker styrelsen kring förvaltare?

Som de flesta andra människor så vill vi ju ha en fungerande tjänst. Inför detta val har vi haft ett par omgångar med intervjuer där vi lyft fram vad vi vill ha och Riksbyggen har svarat väl på detta samt utsett en kvalitetskontrollant som tre gånger per av kommer att stämma av med oss om vi är på väg åt rätt håll eller om de måste skärpa sig! Bra tycker vi!

 

Nedan finner ni Riksbyggens välkomstbrev som ni alla borde fått ut i brelådan vid det här laget. Nu även digitalt. 

Och här kommer även felanmälans information för både telefonanmälan såväl som webbanmälan.