uppgradering av soprummen

2018-06-16

Nu har vi fått upp en del brandskydd i soprummen. De flygande tefaten i taken är pulverspridare som går igång om det är 90 grader varmt, ungefär som ett sprinklersystem. Det hela fungerar så att plast smälter av värmen och då utlöses pulvret. Dessa kan släcka bränder i soprummet men även minska skadorna och spridningsrisken om det eldas utanpå sophuset. Vi har ju tyvärr haft en sådan brand bara några kvarter bort.

Sedan finns vanliga brandsläckare på plats också i varje sophus. Eftersom man slänger sopor var och varannan dag så minns man nog efter ett tag att det finns en brandsläckare på plats som kanske kan komma till nytta i nödsituationer även utanför sophusen som tex i trapphus eller på parkering mm. 

Vi passar också på att förse alla sophus med handsprit och servetter, för att det ska vara trevligt att gå ut med soporna. 

2019-05-01

2019-03-11

2018-12-01

2018-10-13

2018-09-30

2018-03-25

2017-10-19

2017-09-29

2017-08-13

2017-06-29

2017-06-16

2017-06-05

2017-06-02

2017-06-02

2017-01-23

2017-01-23

2016-11-28

2016-09-11

2016-08-09

2016-07-15

2016-06-20

2016-06-07

2016-05-09

2016-05-09

2016-05-08

2016-05-04

2016-05-02

2016-05-01

2016-03-29

2016-03-23

2016-03-16

2016-03-15

2016-02-10

2016-01-15

2015-12-28

2015-11-08

2015-11-05

2015-10-12

2015-09-09

2015-08-24

2015-08-23

2015-08-23

2015-08-17

2015-07-30

2015-06-12

2015-05-28

2015-04-19

2014-12-15

2014-11-19

2014-11-15

2014-11-09

2014-11-08

2014-10-06

2014-08-05

2014-07-25

2014-06-02

2014-05-13

2014-05-01

2014-04-01

2014-03-31

2014-01-01