Kallelse till extra föreningsstämma

2018-06-09

 

 (Dokumentet, som delats ut till alla, kan även laddas hem som PDF nedan. Här följer texten i sin helhet) 

Kallelse till Extra föreningsstämma

Du som är bostadsrättsinnehavare är härmed kallad och välkommen till föreningens extra föreningsstämma 17 juni


Var:
 Gården
När: 17 juni, 16:00
Varför: 
Eftersom vi behöver byta stadgar och de nya stadgarna togs för första gången på årsstämman så måsta man även ta dessa stadgar en gång till på en föreningsstämma.

Dagordning

§1: Mötets öppnande
§2: Val av mötesordförande, sekreterare, justerare samt rösträknare.
§3: Godkännande av röstlängd
§4: Godkännande av att den extra föreningsstämman är sammankallad i behörig ordning.
§5: Att en andra gång anta de nya stadgarna så att dessa kommer att gälla tills vidare.
§6: Mötets avslutande

Se tidigare utdelad förslag till stadgar som alla fått i anslutning till årsstämman.

Träna in ditt lägenhetsnummer (står utanför din dörr, högst upp på dörrposten) då det kommer att efterfrågas för att kunna registrera korrekt röstlängd.

Det kommer att finnas någon form av förtäring på plats.

 Välkomna till gården!
Styrelsen