Vattenläcka D trappan - 6 rums lägenheterna

2018-02-15

Senaste info om vattenläckan

Tisdag den 6/2 upptäcktes att vatten rann ut i källaren. Man misstänkte att ett rör gått sönder och stängde av vattnet till 6:orna. Rörmokaren Bravida ringdes in direkt.

Torsdagen 8/2 hade väldigt lite hänt. Vi fick sätta lite eld på folk.

Fredagen 9/2 började vi sätta på vatten igen.

Måndag 12/2 trodde man sig ha hittat läckan som man trodde berodde på ett par gamla elementrör som haft vatten stående kvar nu hade släppt ut sitt innehåll genom något hål.

Torsdag 15/2 upptäcks på nytt vatten som läcker ut i källaren. Efter inledande kontakter med Bravida framgick det att de inte skulle kunna medverka till någon snabb, eller ens någon lösning. De fick sparken och en ny firma kommer in på fredag morgon.

Fredag

Vi återgår nu till att koppla på/av vatten i omgångar (se schema nedan) så ni får vatten hemma. så mat, disk och dusch kan göras. Natten avstängt. 

Fredag: 17-21 
Lördag  7-10 
Lördag 12-14
Lördag 17-21


Snabba beslut och ändringar kan förekomma men jag försöker då bryta vid en heltimma så är ni precis på väg att hoppa in i duschen vänta tills klockan är 5-10min över. Rinner fortfarnde vattnet är allt lugnt och ni kan duscha vidare. 

Eftersom tidsstyrd tillgång till vatten är en balanserad risk mellan fuktskador och tillgång till vatten får det bli så här. 

English (google translate)

Tuesday the 6/2 was discovered that water ran out into the basement. It was suspected that a pipe was broken and turned off the water to the 6th. The Bravida piper was dialed directly.

Thursday 8/2 had very little happened. We had to put some fire on people.

On Friday 9/2 we started to put on water again.

On Monday, 12/2, they thought they had found the leak, which was thought to be due to a pair of old radiator pipes that had water standing still had released their contents through a hole.

Thursday, 15/2, water is discovered that leaks out in the basement. After initial contacts with Bravida, they found that they could not contribute to any quick, or even, any solution. They got fired and a new company comes in on Friday morning.

 

Friday
We are now returning to switching on / off water in turns (see schedule below) so you get water at home. so food, dishes and showers can be made. The night turned off.
Friday: 17-21

Saturday 7-10
Saturday 12-14
Saturday 17-21

Quick decisions and changes may occur, but I try to break at a full-time, so you're just about to jump into the shower waiting until the time is 5-10min. Running fortified water is all calm and you can shower further.
Since time-limited access to water is a balanced risk of moisture damage and access to water,  we have to do it like this.

 

2019-05-01

2019-03-11

2018-12-01

2018-10-13

2018-09-30

2018-03-25

2017-10-19

2017-09-29

2017-08-13

2017-06-29

2017-06-16

2017-06-05

2017-06-02

2017-06-02

2017-01-23

2017-01-23

2016-11-28

2016-09-11

2016-08-09

2016-07-15

2016-06-20

2016-06-07

2016-05-09

2016-05-09

2016-05-08

2016-05-04

2016-05-02

2016-05-01

2016-03-29

2016-03-23

2016-03-16

2016-03-15

2016-02-10

2016-01-15

2015-12-28

2015-11-08

2015-11-05

2015-10-12

2015-09-09

2015-08-24

2015-08-23

2015-08-23

2015-08-17

2015-07-30

2015-06-12

2015-05-28

2015-04-19

2014-12-15

2014-11-19

2014-11-15

2014-11-09

2014-11-08

2014-10-06

2014-08-05

2014-07-25

2014-06-02

2014-05-13

2014-05-01

2014-04-01

2014-03-31

2014-01-01