2017-11-18

Tänk på att det inte är tillåtet att ha öppna fönster dagtid. Detta gäller under hela perioden som bygghissarna finns på plats. Vi har tyvärr haft någon olycka där en bygghiss kört på ett öppet fönster. 

Vi har haft några vattenskador i D trappan och i C trappan. Dessa har haft lite olika orsaker men inträffat ungefär samtidigt, vilket gjort att Bredablicks personal haft väldigt mycket att göra, vilket i sin tur gjort att det tagit längre tid än man önskat att återställa dessa lägenheter. I C-trappan rör det sig troligen om att regnvatten letat sig ner och skapat fuktskador. Man har trots undersäkingar inte kunnat hitta hål i rören. Vi kommer nu att relina, dvs skapa nya rör i de gamla rören med den typen av plastlösning vi använt i era lägenheter, samtliga trapphusens regnvatten system. Har det förekommit problem på en plats så är risken överhängande att  den sker på fler platser om konstruktionernan är likartade. 

Vi börjar nu närma oss slutfasen av renoveringen på de stora höghusen. Alla fönster ska vara installerade innan jul och då ska ställningarna demonteras, marken städas etc. 
Det kommer att helt ändra karaktär från byggarbetsplats till vanligt boende. Låghusen kommer att ha en del arbete som sker där men det påverkar inte lika många människor och kommer inte att krävas den maskinpark som tidigare funnits. 

Gavlarna på höghusen samt låghusen kommer dock att ha en del fortsatt arbete. Låghusen ska även de få nya fönster och fasaderna reparerade. Det stora höghuset har haft mycket stora problem med fasaderna. Det mesta är nu åtgärdat men gaveln återstår och den är mycket skadad. Man räknar med att behöva byta 250-300 tegelstenar enbart på den södra fasaden. Troligen är den mest utsatt för sol och regn då den ligger i söder samt då det inte finns andra byggnader framför som kan skydda.