Vad händer i renoveringen?

2017-07-30

Hej alla medlemmar och hyresgäster i Brf Solskenet,

Detta meddelande är skrivet av ordföranden i föreningens styrelse.

De efterlängtade renoveringarna av fasad och fönster som startade i våras är omfattande. De moderniserar och framtidssäkrar våra nu gamla hus. Arbetet medför olägenheter för oss som bor i föreningen men när detta projekt är avklarat kommer de inte att behöva utföras igen på många årtionden.

Arbetet har följt den aviserade tidsplanen fram till nyligen men vi har nu i juli upptäckt att tegelfasaden på gårdssidan av det stora höghuset är i klart sämre skick än Entreprenören misstänkt. Två olika fasadexperter har varit på plats och analyserat situationen samt skrivit utlåtanden.

Den översta metern fasad står i praktiken löst och måste omgående rivas och renoveras. Nya balkar och armeringar ska monteras och fasaden muras upp igen. Även samtliga tegelpartier under fönsterpartierna mot gården måste ersättas då omfattande sprickbildning har upptäckts.

MBC har upprättat en handlingsplan på hur de ska åtgärda alla problem i fasaden vilken i första etappen omfattar endast den översta metern av fasaden. Rivningen började i förra veckan. Den andra etappen informerar vi om när vi vet mer. Den kommer att ske i samband med fönsterbytena senare i år.

Dessa problem med fasaden kommer att medföra ytterliggare, icke budgeterade, kostnader. Omfattningen av kostnaderna är inte kända ännu men fasaden måste åtgärdas för att vara hel och tät och det utgår jag från att alla som bor i vår förening kan enas om. Detta medför även förseningar, men MBC har lovat att försöka vinna förlorad tid allteftersom arbetena fortskrider i år.

Tyvärr medför dessa överraskningar kring fasaden att vi har varit tvungna att tillåta MBC att arbeta över den tidigare avtalade arbetsbefriade perioden i sommar. Alternativet hade varit att hela projektet blev kraftigt försenat och ännu dyrare.

Det är tyvärr med kort varsel som ni får reda på detta, men alltihop sker nu med kort varsel och vi måste alla hjälpas åt att informera våra grannar om vad som händer med arbetena (endast 70 personer följer denna sida). Den akuta risken med fasaden är anledningen till att tillräckligt tydlig information inte har hunnit nå alla föreningens medlemmar ännu.

Så länge arbetet med fasaden pågår föreligger fallrisk av tegelstenar och därför bör man inte vistas på balkongerna under den här perioden. Störst risk är det på de översta balkongerna men vi rekommenderar att man inte vistas på balkongerna på de lägre våningsplanen heller då fallande tegelstenar kan studsa. Detta gäller alltså endast balkongerna på stora höghuset. Medlemmar i trapp A till C kan vistas på sina balkonger.

Fasad och balkonger på det lilla höghuset (A–C) är nu tvättade och klara. Det stora höghusets fasadsida kommer inte att bli tvättat förrän längre fram p g a allt merarbete.

MBC och styrelsen återkommer med information om när det inte längre föreligger rasrisk och balkongerna kan användas som vanligt igen.

All tejp på fönstren i stora höghuset mot innergården har avlägsnats så att vi har möjlighet att öppna våra fönster. Detta är möjligt då den dammande fräsningen av båda fasaderna mot gården är avklarad.

Vi ber er dock att hålla alla utåtgående fönster stängda kl 07–17 p g a risk för att fasadklättrarna kan köra sönder dem när de är öppna.

Följande händer i det närmaste i trapp A, B, C …

Fönstermontaget av balkongenheterna kommer att påbörjas igen andra veckan i agusti.

De övriga kvadratiska fönstren kommer att börja bytas först under första veckan i oktober och beräknas vara klart sista veckan i oktober. Notera att det endast tar en dag att byta fönstren.

Följande händer i det närmaste i trapp D, E, F, G …

Tredje veckan i augusti påbörjas bytet av balkongpartierna på det stora höghuset. Beräknas vara klart andra veckan i oktober.

Fasadarbete kommer att påbörjas på parkeringssidan av det stora höghuset under sista veckan av juli. Detta var som sagt inte planerat förrän vi insåg fasaden på gårdssidans tillstånd.

Det medför att vi omgående måste avlägsna cyklar samt skära ned växtligheten på utsidan av det stora höghuset. Klagomål har framförts på att det är kort inpå men, som sagt, allt är kort inpå nu. Vi måste göra vad vi kan för att se till att arbetena kan fortgå och hjälpas åt med att informera varandra.

Veckan innan MBC påbörjar fasadarbetet på höghusets utsida kommer de att hänga en rulle tejp på ytterdörrarna till er som endast har fönster mot gatan (alltså, ettorna). Ansvaret för att tejpa fönstren från insidan, för att hindra byggdammet, ligger då hos er då ni måste kunna öppna era fönster nu mitt i sommaren.

Ni är alla välkomna att mejla era frågor och funderingar till oss i styrelsen på: info@brfsolskenet.se

Försök även att informera era äldre grannar om situationen och innehållet ovan. Håll även ett extra öga på all information från MBC framöver och sprid den. Styrelsen återkommer när vi vet mer.

Tack för ert tålamod. Hoppas på en fin sommar för oss allihop, arbetena till trots!

Theodor Jikander
Blidvädersvägen 6F

2019-05-01

2019-03-11

2018-12-01

2018-10-13

2018-09-30

2018-03-25

2017-10-19

2017-09-29

2017-08-13

2017-06-29

2017-06-16

2017-06-05

2017-06-02

2017-06-02

2017-01-23

2017-01-23

2016-11-28

2016-09-11

2016-08-09

2016-07-15

2016-06-20

2016-06-07

2016-05-09

2016-05-09

2016-05-08

2016-05-04

2016-05-02

2016-05-01

2016-03-29

2016-03-23

2016-03-16

2016-03-15

2016-02-10

2016-01-15

2015-12-28

2015-11-08

2015-11-05

2015-10-12

2015-09-09

2015-08-24

2015-08-23

2015-08-23

2015-08-17

2015-07-30

2015-06-12

2015-05-28

2015-04-19

2014-12-15

2014-11-19

2014-11-15

2014-11-09

2014-11-08

2014-10-06

2014-08-05

2014-07-25

2014-06-02

2014-05-13

2014-05-01

2014-04-01

2014-03-31

2014-01-01