2016-06-02

 

 

 

 

 

 

 

Rätt hiss vann valet!

Efter det rafflande valet så framstod hissen med borstat stål som ohotad vinnare. Valdeltagandet var på +20% troligen närmare 30% om vi räknar bort hyresgästerna från våra 288 lägenheter. Det är väl väldigt bra med tanke på att valet blev utlyst med mycket kort varsel och höll på enbart en vecka!
Trapp A B vinst totalt
A       5 4 A        9
B       6 9 B       15
C       1 5 B       6
D       2 5 B       7
E       2 10 B     12
F       1 10 B     11 (eventuellt röstfusk)*
G       0 1  B       1 (Sabotage)*2
Tot:   17 44      61

*1 - Alla tio röster skrivna med samma handstil
*2 - Röstlapp nedplockad
Sammanfattning: Även utan/med röstfusk och försvunna lappar framstår ett alternativ som vinnare i alla trappor, utom en trappa men där var så få röster och det är på håret att det andra alternativet vinner. Utifrån detta val kan man lugnt anse att alla trappor röstade för att få hiss med stålborstad fond.
Och ni som röstade fel, vi vet nu var ni bor....;)

 

 

 

Hej på er alla, 

ni kan nu ha chansen att påverka vilken hiss ni vill åka i, de närmsta 20 åren eller så ;)

Det finns två modeller att välja på och skillnaden är att fondväggen antigen är i Björk eller i borstat stål. Röstlappar finns i varje trapphus och tas ner 6/6

Klicka på pdf filen nedan för att få en större bild på hissarna

 

 

 

 NamnStorlek
PDF fil med samma innehåll som ovan 986.86 Kb