Förslag

2016-03-23

Har du ett bra förslag? Läs då här hur du kan göra!

Du kan förståss alltid informellt prata med någon i styrelsen eller göra det mer formellt. 

HUR: Du tankar hem vår mall och fyller i den. Sedan mailar du den eller lämnar den utskriven till styrelsen. Alla inlämnade förslag behandlas på årsmötet.

VAR: mallen finns här, nedan, eller på undersidan "DOKUMENT" på hemsidan

NÄR: Årsmötet är 11 maj och förslaget måste vara inne fyra veckor innan, dvs kring 11 april.  

  Några tips att läsa innan du lämnar in ett förslag;

Jultomten finns inte
Nästan alla förslag som lämnas in kostar pengar eller tid. Om inte ens du som skrivit motionen kan tänka dig att betala (iform av höjd månadsavgift) så kommer väl ingen annan heller att rösta på ditt förslag. Tänk igenom förslaget och se till att det kan vara intressant för många medlemmar och inte enbart för en liten grupp. 

Skriv öppet
Årsmötet är en formell tillställning. Ditt förslag kan vara det bästa men ändå röstas ned eller anses som omöjligt att genomföra. Istället för att skriva "jag önskar att vi hade haft lite röda gungor för de små barnen nere på gården", ett förslag som måste underkännas då det enbart fanns gungor i blått för de minsta, så skriv något i stil med "fler leksaker till gården, kanske gungor eller liknande för både stora och små barn. Om möjligt kanske man kan färgmatcha gungorna med husets fasad".  

Skriv vettigt och tydligt
Oroa dig inte för att skriva kanslisvenska - skriv tydligt och enkelt. Även om ditt förslag röstas ner (se ovan) så har styrelsen fått in ett förslag och kanske jobbar vidare på detta ändå.