Klostergårdens byalag

2015-08-23

Tid: 24/8 klockan 19.00

Plats: ABF lokal, Sunnanväg 14

Dagordning

1, formalia

2, Rapporter (Apoteket, Träffpunkten, Palskdammen, muddringspromenaden, Flackarps Mölla, nedmonteringen av kraftledniningen väster om järnvägen

3. Klostergårdsbladet

4. Jazzkonsert i sommarkväll med Bo Riborg och co

5. Klostergårdsfesten 20 september

6, Haiku-gruppens fortsatta verksamhet

7, övriga frågor

Gunnar Stensson 046-133171