Stinkbomber är alltid fel

2015-08-07

Vi hittar i omgångar påsar med stinkbomber när vi går våra ronder. Det är aldrig trevligt för de boende att uppleva en stank i trapphuset eller på gården. Det finns inget tillfälle där en stinkbomb är rätt. Så om ni ser barn med stinkbomber, be dem lämna området. Finns föräldrar i närheten kan man ju upplysa dessa om att det finns andra leksaker som passar bättre. Hittar ni en stinkbomb så släng den genast.