Tömning av förråd och barnvagnsrum

2014-11-09

 

Förråd

I januari 2015 kommer vi att tömma ett antal förråd, förråden har märkas upp med tydligt anslag. Förrådsnummren återfinns även nedan. . Är något oklart så tag kontakt med styrelsen. 

De flesta förråd som nu är aktuella börjar med 2180-xx. Nummren sitter på dörren. Här är de aktuella förråden.

, 2180-4, 2180-13, 2180-15, 2180-16,2180-22 2180-23, 2180-6, 2180-2, 2180-11, 2180-10 

Barnvagnsförråd

I januari 2015 kommer vi att rensa i barnvagnsförråden, enligt anslagen som sitter uppe. I dessa förråd får man förutom barnvagnar även ha säsongsbetonade leksaker för barn som tex trehjulingar på sommaren och pulkor på vintern. Övrig tid på året får trehjulingarna eller pulkorna förvaras i lägenhetsförråden. i lägenheten eller annat hyrt förråd. Barnvagnsrummen är till för att underlätta livet för våra barnfamiljer, inte för att fungera som extra förrådsutrymme. Skulle man behöva mer förrådsutrymme kan man kontakta Riksbyggen för att se om man kan få hyra ett extra förråd eller så finns det några privata aktörer på marknaden som kan ställa upp med plats mot en kostnad.  

 

Trapphus

I våra trapphus står ibland tex barnvagnar, lådor mm. Detta är en mycket stor brandrisk som vi konstant får påpekat och får böta för vid varje brandinspektion. Vi har därför beslutat att under december gå ut med varningar för att i januari börja transportera bort allt löst som finns i trapphusen. Till barnfamiljerna rekomenderar vi att använda barnvagnsrummen för förvaring av just barnvagnar. 

 

Hjälp till att sprida informationen och du, ett tömt trapphus brinner inte!

2019-05-01

2019-03-11

2018-12-01

2018-10-13

2018-09-30

2018-03-25

2017-10-19

2017-09-29

2017-08-13

2017-06-29

2017-06-16

2017-06-05

2017-06-02

2017-06-02

2017-01-23

2017-01-23

2016-11-28

2016-09-11

2016-08-09

2016-07-15

2016-06-20

2016-06-07

2016-05-09

2016-05-09

2016-05-08

2016-05-04

2016-05-02

2016-05-01

2016-03-29

2016-03-23

2016-03-16

2016-03-15

2016-02-10

2016-01-15

2015-12-28

2015-11-08

2015-11-05

2015-10-12

2015-09-09

2015-08-24

2015-08-23

2015-08-23

2015-08-17

2015-07-30

2015-06-12

2015-05-28

2015-04-19

2014-12-15

2014-11-19

2014-11-15

2014-11-09

2014-11-08

2014-10-06

2014-08-05

2014-07-25

2014-06-02

2014-05-13

2014-05-01

2014-04-01

2014-03-31

2014-01-01