Danska kanaler och sopor

2014-09-14

TV

De flesta av er har nu fått kabel-tv/bredband via Telia. I brevet som Telia skickade ut lovades det även danska kanaler, något som tyvärr inte alla har fått. Om du vill ha dessa utlovade kanaler, som är gratis, så ring Telia på 90 200 och välj deras TV support. Väl där ska du ber om "111" koder.

Telia har tidigare nämt att man ska kontakta oss i bostadsföreingen för att få dessa koder, detta är fel. Det är Telia man ska kontakta!

Sopor

Det är några som låter sina barn slänga soporna. Detta kan mycket väl vara en bra och nyttig pedagogisk arbetsuppgift för dem. Tyvärr klarar en del barn inte att öppna locken på sopkärlen eller lyfta upp soporna i kärlen.Vidare är det en del barn som inte förstår att de olika sopkärlen ska vara till olika typer av sopor. Resultetet är att de ställer soporna på golvet. Tyvärr så tömmer inte sopgubbarna något annat än det som ligger i kärlen. Det blir alltså snabbt äckligt och illaluktande i soprummen. Så ni som är föräldrar eller grannar, se till att barnen får lära sig hur och vart man slänger samt att de faktiskt klarar av detta.Ser du ett barn så hjälp det att slänga soporna rätt samt berätta att de bör få hjälp av sina föräldar. Ser du sopor på golvet, så hjälp till att öka trivseln genom att slänga dessa rätt och städa undan.