Sophusen/miljöstationerna förändras

2014-06-03

Fredagen den 13 juni avslutar vi vårt samarbete med Il recycling, de som har de blå sopkärlen. Soprummen har en längre period varit smutsiga och stökiga. Vi har satt in nya ljus, målat om mm men nu kommer vi att minska antalet kärl i varje hus men samtidigt öka tömingsfrekvensen. Vi upptäckte att många gånger var några kärl överfyllda medan andra stod tomma. Vi har haft hit en sopexpert ett antal gånger som sedan skapat en ny plan som vi ska prova. Vi hoppas att det ska bli renare och tydligare men för att nå dessa mål är det viktigt att alla vi som bor här hjälps åt! Stökiga soprum påverkar hyran/avgiften förutom att det inte känns så trevligt. 

På fredagen den 13 juni kommer vaktmästaren att köra ut alla blå kärl dvs tidning, plast, kartong, glas och metall. Någon gång under dagen kommer sedan Framtid.nu att köra in sina kärl. Under de få timmar som sophusen kan vara utan kärl för returmaterial så ber vi er antingen att vänta några timmar med att slänga era returmaterial sopor eller, vilket vi fått tillstånd för, att slänga dessa bland de vanliga hushållssoporna. 

Vi hoppas att det nu ska bli trevligare för oss alla! 

Hjälp din granne att sortera, det vinner vi alla på

 

 

2019-05-01

2019-03-11

2018-12-01

2018-10-13

2018-09-30

2018-03-25

2017-10-19

2017-09-29

2017-08-13

2017-06-29

2017-06-16

2017-06-05

2017-06-02

2017-06-02

2017-01-23

2017-01-23

2016-11-28

2016-09-11

2016-08-09

2016-07-15

2016-06-20

2016-06-07

2016-05-09

2016-05-09

2016-05-08

2016-05-04

2016-05-02

2016-05-01

2016-03-29

2016-03-23

2016-03-16

2016-03-15

2016-02-10

2016-01-15

2015-12-28

2015-11-08

2015-11-05

2015-10-12

2015-09-09

2015-08-24

2015-08-23

2015-08-23

2015-08-17

2015-07-30

2015-06-12

2015-05-28

2015-04-19

2014-12-15

2014-11-19

2014-11-15

2014-11-09

2014-11-08

2014-10-06

2014-08-05

2014-07-25

2014-06-02

2014-05-13

2014-05-01

2014-04-01

2014-03-31

2014-01-01