Sankt Lars - Vandring

2014-06-01

Plats: VId vårdcentralen

Tid: Söndag 8 juni, 14:00

Det har gått 135 år sedan Lunds hospital invigdes. Det var då en kuranstallt för botbara patienter. På 1890-t uppfördes Asylen för de patienter som bedömdes vara obotliga. 1895 anlades St Lars gravplats. Gränsen mellan Lunds hospital och Asylen utgjordes av Höje å. Bron över ån bevakades av uniformerade vårdare fram till 1900. Perioden 1879 till 1900 utgör vandringens tema

OBS Denna vandring är inte organiserad av BRF Solskenet utan av Klostergårdens byalag.