Ventialtionstrummorna lyfts på plats

2014-01-01

Det är ett högt lyft som många i området uppmärksammade. Det är inte varje dag som utrustning för par miljoner lyfts upp på ens tak! För lyftet krävdes det stora, starka och mobila lyftkranar som sedan sakta lyfte upp de mycket tunga ventilationstrummorna. 

Utsikten på taket är trevlig

PÅ den här höjden gäller det att inte ha svindel. Trummorna lyftes upp från markhöjd med de stora kranarna och sedan påbörjades monteringsarbetet. Man var tvungen att svetsa upp stora hål i takutrymmet för att få in utrustningen då trappor och hissar var underdimensionerade för att ta hand om så stor och tung utrustning. 

Ventilationen lyfts på plats

Toppmodern utrustning
Toppmodern utrustning

Med den nya toppmoderna utrustningen är det beräknat att vi sparar 25% av våra uppvärmningskostnader, något som både miljön såväl som din plånbok tackar för samtidigt som ljudet ska minska liksom vibrationer. INte nog med detta, systemet ska även förbättra vårt inomhusklimat genom att på ett bättre anpassat sätt, utan kallras, flytta runt luften i våra lägenehter! 

De nya ventialtionssystemet tar tillvara på redan uppvärmd luft som ska cirkuleras ut. Denna luft värmer på vägen ut, utan att blandas då det är ett helt slutet system, upp den nya luften som sugs in. Du som boende får alltså alltid ny frisk men uppvärmd luft till din lägenhet. Genom att pumparna dessutom nu är behovsstyrda istället för att som tidigare konstant gå vinner man ytterliggare fördelar vad det gäller energi, vibrationer och ljud. 

Det nya systemet är väldigt mycket tystare än det gamla, vilket nog alla är glada över. Tänk dock på att man fortfrande inte får koppla in några köksfläktar till systemet! Du får endast ha kolfilter fläkt som är okopplad! 

2019-05-01

2019-03-11

2018-12-01

2018-10-13

2018-09-30

2018-03-25

2017-10-19

2017-09-29

2017-08-13

2017-06-29

2017-06-16

2017-06-05

2017-06-02

2017-06-02

2017-01-23

2017-01-23

2016-11-28

2016-09-11

2016-08-09

2016-07-15

2016-06-20

2016-06-07

2016-05-09

2016-05-09

2016-05-08

2016-05-04

2016-05-02

2016-05-01

2016-03-29

2016-03-23

2016-03-16

2016-03-15

2016-02-10

2016-01-15

2015-12-28

2015-11-08

2015-11-05

2015-10-12

2015-09-09

2015-08-24

2015-08-23

2015-08-23

2015-08-17

2015-07-30

2015-06-12

2015-05-28

2015-04-19

2014-12-15

2014-11-19

2014-11-15

2014-11-09

2014-11-08

2014-10-06

2014-08-05

2014-07-25

2014-06-02

2014-05-13

2014-05-01

2014-04-01

2014-03-31

2014-01-01