Vår förening

Våra hus byggdes kring 1965, samtidigt som övriga Klostergården och följer samma designmönster. De tio solfjädersformigt utlagda kvartersgårdarna som finns på Klostergården, formas var och en av två sjuvånings- och två tvåvåningshus i vinkel, ett arrangemang som öppnar sig mot solen, samtidigt som det ger maximal utsikt från lägenheterna. Innergårdarna som alltså får mycket sol och inte skuggas av höghusen är kombinerade lekplatser och trivselplatser med möjlighet till grillning, spela schack mm Förenigen Solskenet bildades 2011 av engagerade boenden. Föreningen har 227 lägenheter fördelade på dessa fyra huskroppar som sluter sig kring innergården som är hjärtat i kvarteret. Föreningen äger även en fotbollsplan i direktanslutning till föreningens eget parkeringshus där även gästparkeringsmöjligheter finns. Självklart finns det ett s.k barnvagnsrum i varje trapphus samt ett cykelförråd som är kopplat till en ramp för smart förvaring av cyklar. 

Föreningen har fyra hus, en gård, ett parkeringshus och en fotbollsplan som vi tar hand om och äger. 

Våra 227 lägenheter är fördelade så här;

1 rok

1 roks

1 rokv

2 rok

3 rok

4 rok

6 rok

2

53

5

31

16

104

16

Föreningen äger ett parkeringshus med 115 parkeringsplatser samt ytterliggare ett 50-t platser i markplan. 

Efter ombildningen hade vi ett 40-t hyresgäster kvar. En siffra som stadigt sjunker då vi säljer av lägenheterna när hyresgästerna flyttar ut. Vi gör dock ingen skillnad på hyresgäster eller bostadsrättsägare i vår förening. Alla är lika välkomna att trivas och bo hos oss!

Föreningen köpte byggnaderna för ca 250 miljoner. Föreningen finansieras helt av medlemmarnas avgifter och hyror samt inkomsterna från parkeringshuset. Detta gör att vårt intresse helt och hållet ligger på att skapa ett bra boende där vi tillsammans ser över kostnaderna. 

Tv/IT

Uppvärmning

Vatten

El

Antal hus

Telia

Kraftringen

VA syd

Kraftringen

4 (2 låg + 2 hög)

 

Antal lägenheter

Antal våningar

Hiss

Förråd

Inglasad balkong

227

7

Ja

Ingår

nej

Antal lägenheter/våning

byggår

garage

platser

P-plats mark

P-plats MC

4

1965

118

115

4

 

Vad som hänt

Här är ett axplock på vad som hänt under åren

2010

Akelius hyresfastigheter ville sälja av vårt kvarter. Ett engagemang skapades kring att försöka köpa loss hyreslägenheterna från Akelius och ombilda till en bostadsrättsförening, vilket lyckades och på så vis föddes Brf Solskenet.  

2011

Ny lekplats på gården, nya tvättmaskiner, genomgång av hissar och fönster

2012

Gården gjordes helt om med fokuse på lekplatsdelen som blev helt EU anpassad och mer handikappvänlig med gummimattor under gungorna så att även rullstolar och barnvagnar ska kunna köra ända fram. Vidare byggde vi upp ett stort schackbräde med pjäser. Hissarna förseddes med sittplats, gården spärrades av med bommar och stenar och soprummen målades om.

Bilpool och nybyggda entreer samt en plan om att succesivt byta alla föreningens lampor mot energibesparnade led lampor togs. 

2013

Nytt ventialtionssystem, lokaler man kan låna, omförhandlat städavtal och sopavtal, ljussensorer i källare, tvättstugor och miljöhus. Nya innerdörrar i trapphusen.

2014

Nya utemöbler till gården, Ventilationssystemet på plats, nytt sophämtingsavtal

2016

Hissar gjordes vid och alla lägenhetersavloppsrör relinades

2017

Fasaden & fönster gjordes om. Fasaden omfogades helt samt att nya kramlor (skruvar som håller fast väggen) och tusentals tegelstenar byttes ut. Alla gamla träfönster byttes ut mot nya moderna H fönster i aluminium. Även inre dagvattenledningssystemet relinades och stärktes upp. Styrelsen skaffade digitala hjälpmedel för möten, administration mm

 

2018

Socklar gjordes vid, nytt tappvatten började dras till alla lägenheter. Genomgång av alla dagvattenbrunnar gjordes

2019

Ny underhållsplan skapas, bottenavlopp samt utgående ledningar filmas och analyseras

Grillplatser

Två grillplatser finns på gården som man kan nyttja

Styreslerummet

Här har vi våra styrelsemöten men rummet kan även hyras för tv kvällar, studiecirklar, föreningar mm. 

Det finns kopiator, projektor, internet, stort bord för 12 personer, ett litet kontor mm

Bord och stolar

Bord och stolar finns att låna om man skulle få besök eller vill hålla en fest. Kontakta styrelsen så får du hjälp med detta. 

Basket

Vi har en basketgkorg som används mycket och ofta. Det finns även en stor gräsytan som ofta används för fotboll. 

Schack

Schackpelet på gården är stort och ofta populärt att använda till allt möjligt. Kom ner och spela lite schack eller se på när andra spelar. Tänk på att hjälpa till att hålla ordning och reda på pjäserna.