Bil/bilfritt område

Stadsplanen för Klostergården var troligen en av de första i landet som erbjuder hundraprocentig trafikdifferentiering. Bilarna hänvisas till öppna parkeringsdäck utanför bostadsgårdarna samt till en ringled runt området vilket gör att den inre delen av Klostergården blir helt bilfri.Gång och cykelatråk genom lummiga, bilfria miljöer går genom området. 

Parkering 

Föreningen har ett parkeringshus strax till väster om låghusen med ca 100-platser samt ett 50-t markplansparkeringar utmed Sunnanvägen.För närvarande finns det gott om platser att hyra både på markplan såväl som i parkeringshuset. Kontakta vår förvaltare om du är intresserad av att hyra en p-plats- Ring för att kontrollera aktuella priser men mellan tumme och pekfinger kostar det runt 200kr för en utomhusparkering och runt 300kr för en garageplats, men ring förvaltaren för att få reda på exakta priser då dessa ändras ibland.

Gästparkering

På taket till vårt parkeringshus finns det ett antal gästparkeringsplatser. Observera att automaten endast tar mynt

Tillfällig parkering

Det är tillåtet att stå 30min under vardagar utmed Blidvädersvägens norra del. I övrigt gäller 5 minuters zonparkering på hela Klostergården. 

Genomfart och tillträde till gården med bil 

Alla genomfarter är stängda med bommar eller pålar. Dessa är uppe för att förhindra genomfart. Tidigare hade vi stora problem med bilar som körde i höga hastigheter utmed gång och cykelbanor. Skulle du av någon anledning, tex flytt, behöva komma in på området så kan du det. Pålarna som står framför ingångarna A-C sitter löst, det är bara att lyfta upp dessa. Tänk på att sätta tillbaks dem när du är klar!

Bommarna in till gården är helt låsta. Några kan du öppna med din husnyckel medan andra måste öppnas av vaktmästaren. Behöver du komma in här ber vi dig kontakta vår förvaltare - se felanmälan,  i god tid före så att de kan låsa upp för dig